تبلیغات شهری
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

ورود شخصیت های ترافیکی به خیابان های اصفهان

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از اجرای مانور شهری با موضوع های “عابر پیاده” و “ترافیک” در میدان ها و چهار راه های اصلی این شهر خبر داد.

سعید امامی با بیان اینکه این طرح از ۳۰ بهمن ماه به مدت یک هفته انجام خواد شد گفت: در این طرح شخصیت های چراغ راهنمایی قرمز و سبزو خط عابر پیاده  به صورت نمایشی در مسیر عبور عابران پیاده (مسیر های خط کشی شده) حضور می یابند و چگونگی عبور و مرور را به شهروندان آموزش می دهند.

وی افزود، تاثیرات نامطلوب زیست محیطی  که خودروها برای شهروندان ایجاد کرده اند نیز از دیگر مواردی است که به صورت نمادین اجرا خواهد شد.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با بیان اینکه براساس آمارهای اعلام شده عدم رعایت قوانین راهنمایی توسط عابران پیاده همچون استفاده نکردن از مسیرهای خط کشی شده، پل هوایی و بی توجهی به چراغ راهنمایی از مهمترین عوامل تصادفات در شهرها  بشمار می رود افزود: در این مانور شهری سعی می شود استفاده شهروندان از مسیرهای تعیین شده را فرهنگ سازی کنیم تا در آینده شاهد کاهش آمار تصادفات باشیم.

امامی فرهنگ سازی عابر پیاده را از مهمترین موضوع های این دبیر خانه در سال جاری عنوان کرد و افزود، تا کنون چندین تیزر  و  جلد کتاب با این موضوع  تولید شده است  که  برخی از آنها بین شهروندان اصفهانی توزیع شده  و بعضی دیگر به زودی توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به ماهنامه طنز شهروندی با عنوان “شهراخند” که به موضوع خاص شهروندی می پردازد خاطر نشان کرد: تا کنون ۵ شماره از این ماهنامه منتشر شده است که سری سوم  شهراخند با موضوع عابر پیاده همزمان با اجرای مانور شهری یاد شده در بین شهروندان توزیع خواهد شد.