تبلیغات شهری
  • 1
  • 5e6236ac-6066-441f-9ba8-ad5b15912059
  • 0ca599bd-252a-4a7e-af69-c1d386568c16
  • ff8156f8-3c44-4213-8004-33609d1eae24
  • b08607ce-991f-46a9-9712-8d94a26aea79

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

نقش اداره توسعه فرهنگ شهروندی اصفهان تغییر خواهد کرد

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان گفت: نقش اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان در آینده ای نزدیک در حوزه آموزش فرهنگ شهروندی تغییر خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، احمد رضایی دارافشانی با بیان اینکه نقش این اداره در حال حاضر اجرای فعالیت های روبنایی است افزود: رویکرد این اداره باید تغییر کند.

رضایی دارافشانی در ادامه با بیان اینکه برنامه های فرهنگ شهروندی متناسب با نیاز امروز شرایط اصفهان تدوین شده است گفت: این اداره ارتباط تنگاتنگی با سازمان های زیر مجموعه شهردای اصفهان برقرار کرده است تا سازمان ها بتوانند نیازهای فرهنگ شهروندی را به این اداره اعلام کنند و بر اساس آن نیازها، محتوای اثر بخش تولید و از طریق رسانه هایی که در اختیار داریم آنها را به شهروندان انتقال دهیم.

وی با اشاره به اینکه این اداره وابسته به شهرداری است افزود: این اداره یک سری آموزه هایی را به شهروندان منتقل می کند که مورد نظر مدیریت شهری است تا مردم بتوانند در آسایش زندگی کنند.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، مشارکت در اداره شهر با همکاری همه شهروندان و همچنین احساس مسوولیت در قبال یکدیگر را لازمه زندگی در شهر دانست و گفت: برای ترویج فرهنگ شهروندی تنها نباید به کودکان و نوجوانان تمرکز کرد بلکه همه سنین باید آموزه های فرهنگ شهروندی را فرا بگیرند.