تبلیغات شهری
  • aa
  • bb
  • cc
  • dd
  • ll

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

نقشه راه اداره توسعه فرهنگ شهروندی اصفهان تدوین شد

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از تدوین نقشه راه این اداره برای اجرای هدفمند و کارآمد فرهنگ شهروندی خبر داد و گفت: این نقشه راه، یک برنامه عملیاتی بوده که در چارچوب وظایف برنامه های این اداره تدوین شده است.

احمد رضا رضایی دارافشانی افزود: در این نقشه راه، سمت و سوی برنامه ها و اهداف اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان مشخص شده است.

وی گفت: برای تدوین این نقشه راه کار کارشناسی زیادی انجام شده است که اگر مدیران بعدی هم آن را ادامه دهند متضرر نخواهند شد.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با بیان اینکه بیشتر افرادی که از برنامه های فرهنگ شهروندی استفاده می کنند، مخاطبان کمی هستند افزود: برای رفع این نقیصه و زیر پوشش قرار دادن افراد بیشتر جامعه و تعمیق بخشیدن پیام ها و آموزه های شهروندی، موضوع توسعه مخاطب را مطرح کرده ایم.

 رضایی دارافشانی در ادامه با تاکید بر اینکه محور برنامه های ما در نقشه راه، توسعه مخاطب است و این موضوع به شدت درحال پیگیری است ادامه داد: بر اساس نگاه توسعه مخاطب، مراکز جمعیتی شهروندان همچون مجتمع های مسکونی، باغ های بانوان و مدارس شناسایی خواهند شد و پیام ها و آموزه های شهروندی را در قالب های متفاوت و به صورت هدفمند به آنها انتقال خواهیم داد که این کار به معنی حذف روش های اجرای قبلی اداره توسعه فرهنگ شهروندی نیست.

وی با بیان اینکه حوزه فرهنگ، مخاطب محور است گفت: اگر نگاه توسعه ای داشته باشیم می توانیم گستره بیشتری از مخاطبان را زیر پوشش برنامه های فرهنگ شهروندی قرار دهیم و پیام های شهروندی به طور بهتر و موثر به شهروندان انتقال داده می شوند.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از شهروندان برای تردد از مترو استفاده می کنند افزود: پیام های شهروندی در معرض دید آنها نیست و بر اساس نگاه توسعه ای ما به دنبال این هستیم که با تعامل با مسوولان به مترو نیز ورود کنیم تا بتوانیم پیام های شهروندی را به افرادی که از مترو استفاده می کنند، انتقال دهیم.

رضایی دارافشانی گفت: برای توسعه مخاطب تاکنون کارهای زیادی انجام شده و مسیرمان برای اجرای برنامه های شهروندی هدفمند و کارآمد، مشخص است.

وی با بیان اینکه مفاهیم شهروندی، بسیار گسترده است افزود: اداره فرهنگ شهروندی متعلق به شهرداری اصفهان است و موارد و مطالبی را در قالب فرهنگ شهروندی مطرح می کند که به نظام مدیریتی شهر و زندگی بهتر شهروندان در شهرکمک کند.