رونمای ازنرم‌افزاری برای تعامل شهروندان و مدیریت شهری