تبلیغات شهری
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

انتشار”انقراض تکاملی” در اصفهان

یازدهمین شماره از مجموعه کتاب های جایی برای زندگی با عنوان”انقراض تکاملی” از سوی کمیته فرهنگ شهروندی منتشر شد.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان ضمن بیان این خبر تصریح کرد: این کتاب36 صفحه ای  در قطع خشتی تهیه شده است وموارد ایمنی در خانه را به صورت طنز مصور بیان می کند.

سعید امامی با بیان اینکه امروزه بسیاری از حوادثی که در منازل رخ می دهد ناشی از بی احتیاطی برخی شهروندان است گفت: در این شماره از مجموعه کتابهای جایی برای زندگی به موضوع هایی  همچون گاز گرفتگی وایمنی وسایل برقی پرداخته شده است تا به شهروندان خطرات ناشی از بی احتیاطی استفاده از وسایل گاز سوز و برقی یاد آوری شود.

وی ادامه داد: رعایت نکات ایمنی فیزیکی منازل مسکونی از دیگر مواردی است در این کتاب به آن اشاره شده است.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان استفاده از تصویرجذاب مرتبط با متن را از ویژه گی های کتاب”انقراض تکاملی” بیان کرد و افزود: انتشار این گونه محصولات فرهنگی تاثیر بسزایی در انتقال مفاهیم شهروندی خواهد داشت.