تبلیغات شهری
  • 1
  • 5e6236ac-6066-441f-9ba8-ad5b15912059
  • 0ca599bd-252a-4a7e-af69-c1d386568c16
  • ff8156f8-3c44-4213-8004-33609d1eae24
  • b08607ce-991f-46a9-9712-8d94a26aea79

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

اجرای برنامه های فرهنگ شهروندی در مجتمع های مسکونی و مساجد اصفهان

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان گفت: این اداره در گام نخست برای زیر پوشش قرار دادن افراد بیشتر جامعه و تعمیق بخشیدن پیام ها و آموزه های شهروندی به منظور توسعه مخاطبان برنامه های خود، مجتمع های مسکونی بیش از 70 واحد و مساجد شهر اصفهان را زیر پوشش برنامه های فرهنگ شهروندی قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، احمد رضایی دارافشانی با بیان اینکه برنامه های فرهنگ شهروندی در مجتمع های مسکونی با عنوان(محله های عمودی) تا 10 شهریور ادامه خواهد داشت گفت: تاکنون 10 مجتمع مسکونی برای اجرای برنامه های فرهنگ شهروندی انتخاب شده است.

وی با اشاره به اینکه این سر آغازی برای حضور و اجرای برنامه های شهروندی در مجتمع های مسکونی است افزود: برنامه های با تاثیر پذیری بیشتر برای مجتمع های مسکونی شهر اصفهان پیش بینی شده است.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان گفت: بزودی فراخوان اجرای برنامه های فرهنگ شهروندی در مجتمع های مسکونی شهر اصفهان در سامانه اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان بارگزاری خواهد شد تا ساکنان مجتمع های مسکونی از این طریق بتوانند درخواست خود برای اجرای برنامه های آموزشی این اداره را اعلام کنند.

رضایی دارافشانی افزود: برای اجرای برنامه ها در محله های عمودی یک هیات علمی در نظر گرفته شده است تا برنامه های شهروندی متناسب با نیاز هر مجتمع مسکونی و اهداف اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان اجرا شود.

وی در ادامه به اجرای برنامه های فرهنگی در مساجد شهر اصفهان نیز پرداخت و گفت: برای اجرای برنامه های فرهنگی  در مساجد شهر اصفهان، برنامه ریزی هایی صورت گرفته است که بزودی اعلام خواهیم کرد.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با بیان اینکه ‌توسعه مخاطب در راستای نقشه راه اداره توسعه فرهنگ شهروندی اصفهان است افزود: بیشتر افرادی که از برنامه های فرهنگ شهروندی استفاده می کنند، مخاطبان کمی هستند و برای رفع این نقیصه و زیر پوشش قرار دادن افراد بیشتر جامعه و تعمیق بخشیدن پیام ها و آموزه های شهروندی، موضوع توسعه مخاطب را مطرح کرده ایم.

رضایی دارافشانی گفت: مجتمع های مسکونی یک تجمع جمعیتی شهروندی است که از این طریق می توان پیام های شهروندی را به طور موثر و کارآمد به شهروندان انتقال داد.