• IMG_2891

    رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از رو نمایی چهار عنوان کتاب ترافیکی  شهروندی با عنوان «شهر بخیر» خبر داد و گفت:  این  کتاب در ادامه رویداد «قصه آدم و هوا» تولید شده است  که به صورت هفتگی توزیع می‌شود. احمد رضایی دارافشانی اظهارکرد: با توجه به اینکه ترافیک و آلودگی هوا از دغدغه های اصلی …

تبلیغات شهری
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید