• 110

    ۱۲ هزار کارت سفر مطالعه  که از تاریخ یکم مرداد ماه در حدود ۶۰۰ دستگاه اتوبوس شهری اصفهان از سوی کمیته فرهنگ شهروندی نصب می شود، فرهنگ دوچرخه سواری را به شهروندان آموزش می دهد. دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با بیان اینکه دوچرخه از دیر باز وسیله نقلیه شهروندان اصفهانی بشمار می آمد …

تبلیغات شهری
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید