• 1215

    تابلوهای تبلیغات شهروندی  که از ۱۹ اردیبهشت ماه به سبک انتظاری و با عنوان “همه جدایی ها بد نیست”  درمناطق ۱۵ گانه شهراصفهان نصب شده بود، در دوره جدید رمز گشایی شده است. دبیرکمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با بیان اینکه نصب تابلوهای تبلیغات شهروندی به سبک انتظاری باهدف ماندگاری عبارت نوشته شده  در ذهن …

تبلیغات شهری
  • 149
  • 144
  • 143
  • 142
  • 141

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید