• 1111

    از مجموع ۶۷ فیلم کوتاه منتخب در دومین مسابقه ملی “هر شهروند یک فیلم کوتاه” ۷ فیلم برتر انتخاب شدند. رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با اشاره به ارسال فیلم های کوتاه از سراسر کشور به دبیرخانه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات گفت: ۶۷ فیلم انتخاب و به مدت سه روز در …

تبلیغات شهری
  • 1
  • 4
  • 3
  • 2
  • 5

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید