• 4

    ۳۰۰ تابلوی تبلیغات شهروندی با عنوان “احتیاط از بزرگترهاست” از سوی کمیته فرهنگ شهروندی به موضوع توجه به کودکان از سوی بزرگترها نصب شد. دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با بیان اینکه با شروع سال تحصیلی جدید تردد عابران پیاده بخصوص دانش آموزان در معابر عمومی شهر افزایش می یابد گفت: بر این اساس  …

تبلیغات شهری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید