• Back-Copy

    دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از تولید انیمیشن “دیرین دیرین”  با موضوع “سه شنبه های بدون خودرو” خبرداد. سعید امامی با بیان اینکه تا کنون استقبال قابل توجهی از سوی مسئولان و شهروندان از طرح سه شنبه ها در چهارباغ  شده است گفت:  بر این اساس در راستای ترویج فرهنگ استفاده کمتر از خودروی …

تبلیغات شهری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید