• IMG_1746

    دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از اجرای مانور شهروندی با موضوع مشاغل مزاحم خبرداد و گفت: در این مانور که از ۱۴ شهریور  به مدت چهار روز  در سطح شهر اجرا میشود آسیب هایی که برخی از مشاغل بر زندگی  شهروندان و کالبد شهر می گذارد، در دید  عموم قرار می گیرد. سعید امامی …

تبلیغات شهری
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید