• Image-500x300

    یازدهمین شماره از مجموعه کتاب های جایی برای زندگی با عنوان”انقراض تکاملی” از سوی کمیته فرهنگ شهروندی منتشر شد. دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان ضمن بیان این خبر تصریح کرد: این کتاب۳۶ صفحه ای  در قطع خشتی تهیه شده است وموارد ایمنی در خانه را به صورت طنز مصور بیان می کند. سعید امامی …

تبلیغات شهری
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید