• 9

    دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از اجرای مانور شهری با موضوع های “عابر پیاده” و “ترافیک” در میدان ها و چهار راه های اصلی این شهر خبر داد. سعید امامی با بیان اینکه این طرح از ۳۰ بهمن ماه به مدت یک هفته انجام خواد شد گفت: در این طرح شخصیت های چراغ راهنمایی …

تبلیغات شهری
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید