• Image-500x300

  بیش از ۵۰ هزار شهرنامه کودک با عنوان “خط خط خیابون” با هدف ترویج فرهنگ شهروندی درمدارس ابتدایی شهر اصفهان  توزیع شد. دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان ضمن بیان این خبر با بیان اینکه این شهرنامه با موضوع عابرپیاده از ۲۵ دی ماه توزیع و برای کودکان ۶ تا ۹ سال تهیه و تولید …

تبلیغات شهری
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 1
 • 3
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید